1.Terméketlen fügefa vagyok-e?Lk 13,6-9
2.Isten nem gyönyörködik a hitetlen halálábanEz 33,11
3.„Jöjjetek énhozzám mindnyájan…”Mt 11,28-30
4.A test és a lélek harcaRóm 7,14-25
5.Mit kérjünk Istentől1Sám 26,24
6.Krisztus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket1Tim 1,15
7.Mi a keresztről való beszéd számodra?1Kor 1,18
8.„A kilenc pedig hol van”?Lk 17,11-19
9.Csak kereszttel vállunkon követhetjük KrisztustMt 16,24