Jöjjetek énhozzám

áhítatos könyv

jojjetek-enhozzam_200Dr. Kováts J. István (1880-1965), aki 1914 és 1945 között a Budapesti Református Theológiai Akadémia tanára és számos egyházi tisztség viselője volt, széleskörű irodalmi munkásságot fejtett ki. Ennek egyik értékes megnyilvánulása az 1961-ben befejezett Jöjjetek énhozzám… című, az év minden napjára elmélkedéseket és imádságokat tartalmazó kötete. Ez az írás felöli református keresztyén hitünk igazságait és keresztyén életünk gyakorlati kérdéseit. Nagyon jól áttekinthető, világos a szerkezete, átsugárzik rajta a szerző személyes tapasztalata és bizonyságtétele. Mindennapra vesz egy Igét, hozzá fűz egy rövid elmélkedést és ezt kiegészíti egy imádsággal és énekeskönyvünk egy-egy énekével. Olyan könyvet kap kezébe a lelki táplálék után vágyódó olvasó, melyet naponta nagy lelki haszonnal forgathat.Dr. Kováts J. István írásának előszavában így ajánlja könyvét:,,Szeretném, ha ezekről a lapokról nem annyira az én gyönge szavam, hanem Isten Igéje szólna a naponként hűségesen olvasókhoz…