Evangélizációk

Tudom a te dolgaidat

Nyolc beszéd a laodiceai gyülekezethez szóló üzenetről

1.„Sem hideg… sem hév”Jel 2,14-16
2.„A vakká tevő gazdagság”Jel 3,17
3.„Végy tőlem tűzben megpróbált aranyat”Jel 3,18
4.„Végy tőlem… fehér ruhákat”Jel 3,18/b
5.„Szemgyógyító írral kend meg szemeidet, hogy láss”Jel 3,18c
6.„Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem”Jel 3,19a
7.„Imé, az ajtó előtt állok és zörgetek…”Jel 3,20a
8.„Aki győz…”Jel 3,21

Úgy szerette

Nyolc beszéd Krisztus és Nikodémus találkozásáról

1.A Krisztushoz jövő NikodémusJn 3,1-3
2.Az újjászületés titkaJn 3,4-8
3.Krisztus a kijelentés örök forrásaJn 3,9-13
4.Krisztus a fölemelt érckígyóJn 3,14-15
5.Istennek Krisztusban megjelent szereteteJn 3,16a
6.Krisztusban való hitünk jutalma – az örökéletJn 3,16b
7.Krisztus nem kárhoztatni: megtartani akarja a világotJn 3,17-18
8.Ne a sötétséget: a világosságot szeressükJn 3,19-21

Evangelizációs beszédsorozatok I-III.

Terméketlen fügefából – termővé

1.Terméketlen fügefa vagyok-e?Lk 13,6-9
2.Isten nem gyönyörködik a hitetlen halálábanEz 33,11
3.„Jöjjetek énhozzám mindnyájan…”Mt 11,28-30
4.A test és a lélek harcaRóm 7,14-25
5.Mit kérjünk Istentől1Sám 26,24
6.Krisztus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket1Tim 1,15
7.Mi a keresztről való beszéd számodra?1Kor 1,18
8.„A kilenc pedig hol van”?Lk 17,11-19
9.Csak kereszttel vállunkon követhetjük KrisztustMt 16,24

Evangelizációs beszédsorozatok I-III.

„Eljegyeztelek téged”

1.„Eljegyeztelek téged magamnak örökre”Hós 2,18a
2.Elpártolásunk IstentőlÉzs 1,3
3.Válasszuk az életet!5Móz 30,19
4.Isten útjai kinyomozhatatlanokRóm 11,33-36
5.Az Úr terméketlen szőlőjeÉzs 5,1-7
6.Bizodalmunk alapjaRóm 8,32
7.„Boldogok a békességre igyekezők”Mt 5,9
8.Az erőnk fölött való út eledele1Kir 19,1-8
9.Egyedül te ellened vétkeztemZsolt 51,1-9

Evangelizációs beszédsorozatok IV. – Eljegyeztelek téged

„Néked mondom, kelj föl!”

1.„Ifjú, néked mondom, kelj föl!”Lk 7,11-17
2.A gyöngéd KrisztusÉzs 42,3
3.Krisztus követésének ára és jutalmaLk 9,57-62
4.A farizeus és a publikánus imádságaLk 18,9-14
5.Küzdelem az én ellenJn 3,30
6.Miben lett nyilvánvalóvá Isten szeretete?1Jn 4,9
7.A Krisztus keresztjében való dicsekedés?Gal 6,14
8.A lecsüggesztett kezek és az ellankadt térdek fölegyenesítése?Zsid 12,5b-8, 12-14a
9.Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket1Tim 1,15-16

Evangelizációs beszédsorozatok V. – Néked mondom, kelj föl!

Kiáltó kövek

Nyolc beszéd Virágvasárnaptól Húsvétig.

1.Kiáltó kövekLk 19,40
2.Krisztus megtisztítja a templomotLk 19,45-48
3.„Az ég és föld elmúlnak, de…”Lk 21,33
4.„A sátán kikért titeket, de…”Lk 22,31-32
5.A lábmosásJn 13,1-17
6.Egyedül…Jn 16,32
7.„A keresztről való beszéd”1Kor 1,18 és 30
8.Ha Krisztus fel nem támadott…”1Kor 15,14

Evangelizációs beszédsorozatok VI. – Kiáltó kövek

Szorongásunkban keresünk Téged!

1.„Szorongásunkban keresünk Téged!”Ézs 26,16
2.Isten igéjének erejeZsid 4,12-13,15-16
3.„Ha valaki szomjúhozik…”Jn 7,37
4.Jézus a mi megkísértésünkLk 4,1-13
5.Péter árulásaLk 22,54-62
6.A megváltó szeretet2Kor 5,20-21
7.„Ne félj, mert megváltottalak…”Ézs 43,1b és 4a
8.Erősségünk a nyomorúságban2Kor 4,6-10
9.A búcsúzó Krisztus három ígéreteJn 14, 2-3, 16-18, 26-27

Evangelizációs beszédsorozatok VII. – Szorongásunkban keresünk Téged!